Open sollicitatie inzenden

Een andere kijk op mens en organisatie

Onze visie op Werving en Selectie

Waarom Flexian, Werving & Selectie benadert vanuit organisatieadvies?

Groei is een estafette van talent

Het invullen van vacatures vormt voor veel organisaties een uitdaging. Gaat een nieuwe werknemer je brengen wat je graag wilt? Wij bekijken dit proces door de bril van een organisatieadviseur. Dat wil zeggen: verder dan diploma’s, ervaring en competenties. Een goed CV is belangrijk, maar nog liever zien we dat daarnaast iemands persoonlijkheid en drijfveren passen binnen de organisatie. De kracht zit hierbij in zorgvuldige selectie. Wij geloven dat, wanneer de juiste medewerker op de juiste positie wordt ingezet, ieder mens het van nature in zich heeft om op zijn eigen manier een bijdrage te leveren aan de groei of stabilisatie van een bedrijf.

EEN PERFECT MATCH
Het succesvol invullen van een vacature begint bij de vraag: waar en hoe draagt de nieuwe medewerker bij aan de organisatie? Om hier een antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om erachter te komen in welke levensfase de organisatie of afdeling zich bevindt.  Is er behoefte aan verandering, beweging, consolideren of bijvoorbeeld teamvorming? Iedere situatie vraagt om specifieke talenten. Vaak is er maar één talent passend om de organisatie of afdeling soepel naar de volgende fase te brengen of de huidige fase te optimaliseren. Om hierin meer inzicht te verwerven maakt Flexian gebruik van de AEM-Cube®. Een betrouwbaar meetinstrument dat laat zien hoe iemand van nature kan bijdragen aan een organisatie.

Daarnaast heeft een goede selectie ook te maken met competenties en vaardigheden. Daarom maken de Senior Consultants van Flexian ook gebruik van de objectieve beoordelingsmethode iScreen®. Deze bestaat uit twee delen: een online persoonlijkheidsanalyse en een capaciteitentest. De resultaten verlenen specifieke informatie die nodig is voor een adequate beoordeling van iemands toegevoegde waarde en groeimogelijkheden.

iScreen® geeft inzicht in:
• Intellectuele capaciteiten
• Persoonlijke kwaliteiten
• Interpersoonlijke kwaliteiten
• Management kwaliteiten
• Communicatiestijl
• Karakterprofiel

De inzet van deze instrumenten geeft een goed beeld of de voor te stellen kandidaat het juiste antwoord is op de behoefte van de organisatie of afdeling.

Na de aanstelling ondersteunen wij de kandidaat met professionele begeleiding en advies. In dit traject coachen wij hem of haar, in de mate die nodig is om snel tot bloei te komen in de nieuwe functie en zo een unieke bijdrage te leveren aan de organisatie.

Meer weten over Flexian Organisatieadvies