Open sollicitatie inzenden

Een andere kijk op mens en organisatie

Welkom bij Flexian

Wie zijn wij?

Wij zijn Flexian, een organisatieadviesbureau met een andere kijk op mens en organisatie.

Bij ons staan mensen centraal. Of het nu gaat om directies, leidinggevenden of de medewerkers, wij zijn overtuigd dat ieder met de juiste inzet bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Tegelijkertijd is de huidige samenleving voortdurend in verandering en vraagt organisaties om mee te bewegen. Dit levert complexe vraagstukken op. Vraagstukken waarop u zelf misschien geen antwoord hebt, wegens tijdgebrek niet aan toekomt of waarover u graag eens een ander geluid zou willen horen. Daarom zijn wij er.

 

Met ons team van gepassioneerde consultants vormt Flexian een gelijkwaardige gesprekspartner als het gaat over mensen. We helpen u inzicht te geven in de reden waarom dromen van ondernemers en medewerkers wel of niet uitkomen. Waarom de ene organisatie wel succesvol is en de andere wat minder. Gericht op de toekomst en met zo min mogelijk (voor)oordelen. Door onze expertise van de markt te koppelen met uw kennis over de organisatie komen we tot een betrouwbaar advies op maat. Om dit vervolgens samen met u te realiseren.

 

Wij behartigen binnen drie belangen:

  • De medewerker krijgt beter zicht op zijn natuurlijk talent en zijn ontwikkelpotentieel. Daarnaast gaat het werkplezier en de productiviteit omhoog wanneer deze inzichten worden geoptimaliseerd binnen zijn/haar huidige werksetting.
  • Binnen het team ontstaat wederzijds begrip voor ieders bijdrage. Een team optimaliseren op basis van natuurlijk talent zorgt voor een positief leerklimaat op de lange termijn, omdat het geen moeite kost om gedrag in te zetten dat van nature bij je past.
  • De organisatie kan een beroep doen die medewerker(s) die van nature zorgen dat je innoveert, implementeert, operationaliseert, structureert of borgt. Zo kan men de organische groei en ontwikkeling van de organisatie managen en zijn de kansen en bedreigingen van dat moment en de nabije toekomst inzichtelijk.

 

Wij beloven een andere kijk op mens en organisatie. Een manier van kijken die resulteert in duurzame oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal en een manier van kijken die bijdraagt aan de wendbaarheid van een organisatie.

 

Wij bieden organisatieadvies, (werving en) selectie, binden en boeien van mensen, outplacement, coaching, training en bovenal werkplezier!Vacature categorieën


Vervuld