Meer over Flexian

Een andere kijk op mens en organisatie

QESH Manager

LET OP: Deze vacature is reeds vervuld. Er kan niet meer gesolliciteerd worden.

Als QESH Manager binnen VebaBox ben je voornamelijk gefocust op de implementatie en uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Je interesse ligt meer op het hier-en-nu dan op de lange termijn, hoewel je je ook bewust bent van de strategische context waarin VebaBox werkt. Je interne en externe relaties leren jou kennen vanwege jouw aanpassings- en analytisch vermogen, je constructieve manier van samenwerken, je operationele focus en vakmanschap.

VebaBox is de wereldwijde innovator van de cold chain, door het actief of passief koelen van de ladingdrager. Daarmee voorkomen ze cold chain breaks en maken ze iedere stap in de keten efficiënter, flexibeler en duurzamer. VebaBox kiest om niet zelf te produceren, maar als handelsorganisatie in te kopen. Het uitgangspunt is ketenbesparing.

Als QESH Manager rapporteer je rechtstreeks aan de Managing Director en ben je fysiek aanwezig op de locatie in Uden.


Jouw resultaatgebieden

Je implementeert het bedrijfsmanagementsysteem dat de accreditatie en registratie van nieuwe en bestaande concepten/producten managet op een kwalitatieve wijze, door binnen het bestaande bedrijfsmanagement systeem een proces toe te voegen voor innovatieve concepten/producten en de collegae binnen VebaBox kwalitatief en duurzaam op te leiden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van dit systeem.

Je monitort en managet de functionaliteit en effectiviteit van de QESH-processen, door de nodige kennis te bezitten en binnen de organisatie te benutten, te coördineren dat concepten, producten en processen voldoen aan de noodzakelijke normen, het nut van bestaande normen te onderzoeken en zo ruimte te creëeren voor sales, engineering en organisatieontwikkeling.

Je creëert alignement met sales, engineering en het strategisch management, door het inventariseren en analyseren van hun behoeftes, het procesmatig inregelen van een collectieve duurzame manier van werken en oplossingsgericht mee te denken wanneer het gevraagde binnen de huidige regel- en wetgeving niet past.

Je realiseert een balans tussen de bedrijfseconomische belangen en de regel- wetgeving, door te onderbouwen wat de consequenties zijn van gevraagde concessies op kwaliteit, waar mogelijk een creatieve oplossing aan te reiken en komt met een constructieve oplossing in het belang van VebaBox wanneer iets echt niet kan.

Je realiseert een integrale manier van werken die QESH-verantwoord is, door te analyseren waar kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid beter kan en ondersteunend is aan de organisatiedoelstelling en voert deze verbetering in samenwerking met collegae organisatiebreed uit.

Je integreert de topics milieu, veiligheid en gezondheid binnen het bestaande bedrijfsmanagementsysteem, door passend binnen de cultuur van VebaBox pragmatische processen te integreren binnen het bestaande systeem en collegae in deze optimalisatie te faciliteren.

Je optimaliseert het begrip voor en de acceptatie van de afdeling QESH, door duurzame en functionele keuzes te maken ten gunste van de organisatie en deze te onderbouwen richting collegae en daar waar nodig externe relaties.

 

Daarnaast…

...heb je idealiter kennis en ervaring van de volgende normen, regel- en wetgeving:

  • CE Certificering conform Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR richtlijn);
  • ISO13485;
  • Overeenkomst Transport Bederfelijke Waren (ATP wetgeving);
  • ISO2700

...ben je operationeel in een dynamische internationale organisatie. 

 

Als we jou als persoon omschrijven:

Je bent een sterke persoonlijkheid en geeft vorm aan de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Je realiseert dingen waarvoor in een eerdere fase de weg is voorbereid. Je blijft rustig en constructief als men vraagt om mee te denken over innovatieve producten. Je focust eenvoudig op de gestelde doelen en bent resultaatgericht om deze in afstemming met aanpalende afdelingen te bereiken. Je helpt de organisatie om van ‘mijn doelstellingen’ naar ‘onze doelstellingen’ te gaan. Je bent een operationele aanpakker die VebaBox ondersteunt om praktisch doch kwalitatief te groeien.

Je geeft de voorkeur om te werken aan processen, maar weet dat constructief samenwerken een vereiste is om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Je hebt respect voor bestaande werkwijzen en implementeert zorgvuldig nieuwe werkwijzen en concepten.

 

Kennis & Ervaring

Je hebt een HBO studie afgerond. Bij voorkeur een technische opleiding óf een bedrijfseconomische opleiding met technische kennis én ervaring.

Je hebt kennis van de bovenstaande normen en bent aantoonbaar snel in het eigen worden van nieuwe normen, regel- en wetgeving.

Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring.

Je heb Supply Chain kennis en affiniteit.

Je bent communicatief vaardig in Nederlands en Engels.

 

Meerdere assessments maken deel uit van ons zorgvuldig werving en selectietraject. Voor meer informatie:  https://www.flexian.eu/nl/flexian_recruitment_model

Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving? Solliciteer of neem contact op met Paul Vosman om te onderzoeken óf en wat jij en VebaBox voor elkaar kunnen betekenen. 

 

 

 Meer informatie?

Contactpersoon: Paul Vosman
E-mail: paul.vosman@flexian.nl
Telefoon: (06) 2202 9538
Deze vacature is reeds vervuld. Er kan niet meer gesolliciteerd worden.